8 Mart Dünya Kadınlar Günü Tarihçesi

8 mart dünya kadınlar günü

Günümüzde, kadınların hak arayışını temsil edecek şekilde kutlanan, 8 Mart dünya kadınlar günü tarihçesi son derece üzücü olaylar taşımaktadır. Özellikle tam adıyla anılması gereken bu gün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak da bilinmektedir. 1857 yılından bu yana kutlanan günlerden birisi olan 8 Mart, kadın ve erkeğin emeğinin eşit olduğunu, eşit ücret almaları gerektiğini, eşit çalışma saatlerini temsil etmektedir.

Köyden Kente Göç

Dünya üzerinde sanayinin gelişmesiyle, köylerinden büyük şehirlere göç eden insan nüfusu fazlalaşmıştı. Şehirlerdeki işçi açığını gidermek, cazip paralarda çalışmak hem kadın hem erkeğin bu alana yönelmesini sağlamıştı. Köylerinden koparak, şehre gelen kadınlı erkekli insan toplulukları, zaman içerisinde sistemi çözerek, hızla büyümeye gitmişti. Fakat ne yazık ki, kadınların istemediği emek sömürüsü de bu zamanlarda meydana çıkmaktaydı.

Eylemlerin Başlaması

Ataerkil düzenin getirdiği, kadın evinde oturmalı, çalışmamalı düşüncesi, kadınların sektörlerde barınmaması için hamleler yapmaya kadar gitti. Bu durum o kadar ilerledi ki, aynı saatler boyunca çalışan kadın ve erkeklere ayrı ücretler ödenmeye, ayrı sosyal haklar tanınmaya başladı. Kadınların isteği, ikimiz de eşit çalışıyorsak, eşit ücrete tabii olmalıyızdır. Bu duruma karşı örgütlenmek için kadınlar, sendikalarda toplandılar. Eylemlere katıldılar.

Sendikalıların İşten Çıkartılması

Eylemlerde yer alan kadınlar, fişlenerek işletme sahiplerine bildirilmekteydi. Hakkını aramanın hak olduğunu bilmeyen ataerkil düzen, kadınların bu eylemlerde var olmasını bile kaldıramıyordu, bu yüzden fişlenen tüm çalışanlarını işlerinden nedensizce çıkartıyordu. İşletmenin tümünde bir eylem gerçekleştirilmesi, firmaya onlarca bin lira zarar demekti. Kadınların bu ısrarı ve eylemleri devam ettikçe, karşı duranların da yapabileceği çok az şey kalıyordu.

Dünya Kadınlar Günü’nün Önerilmesi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, eylem yapmak isteyen emekçi kadınların, çalıştıkları fabrikada kitli kalması, yanarak can vermesiyle ortaya çıktı. O günleri anmak, kadınların hangi mücadeleleri verdiğini unutmamak için kutlanan bu gün aslında ilk kez Clara Zetkin tarafından önerildi. İşte bu yüzden, 8 Mart, kadını sadece kadın olarak kutsallaştıran ve onun günü olarak atayan bir gün değildir. Emek üretip, emeğini satarak para kazanan kadınların, yıllar önce verdiği mücadeleyle örtüşen bir durumdur.

Kadınlar Günü ‘nün Önemi

8 Mart dünya kadınlar günü ‘nün, insanlığa ve tarihe katkısı çok büyüktür. Kadınların da haklarını arayabilmesini, insan yerine koyularak eşit ücret talep edebilmesine ön ayak olan bu gün:

  • Zaman içerisinde ülkelere göre kutlanma şekli değişmiş olarak karşımıza çıkar,
  • Temelinde kadını, kadın olarak değil emekçi olarak görmektedir,
  • Sendikal hakların önemini ve gerekliliğini belirtmektedir.

Sadece cinsiyet sıfatı olarak bakılmaması gereken bu gün, kadınların kendileri istediklerine pek çok şeyi de başarabileceklerini göstermektedir. Haklarını savaşarak kazanmak, tarihe damga vuran ve hala kutlanmaya ve anılmaya devam eden bir duruma gelmiştir.

Kadınlar günü için en güzel kadınlar günü güzel sözlerine bakabilirsiniz.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.